Vyhledávání na blogu

Facebook

Youtube

Instagram

Online kurz

Mnoho lidí neví, jestli je pěstován konopí legální, či nikoliv. Odpověď není tak jednoduchá, jak by se na první pohled zdálo. V České republice pěstování konopí upravuje Zákon č. 167/1998 sb. Ten rozděluje konopí podle toho, jaký má ve zralé fázi obsah psychoaktivní látky THC.

Konopí s obsahem THC nižším než 1 %

Odrůdy konopí s obsahem THC nižším než 1 % lze pěstovat bez omezení do pěstební plochy 100 m2. Od této výměry vzniká pěstiteli ohlašovací povinnost. Konopí s obsahem THC pod 1 % se obvykle nazývá technické konopí nebo CBD konopí. To jsou ale pouze takové rozlišovací názvy. Ve skutečnosti je to pořád stejná rostlina konopí, akorát jde o různé odrůdy s rozdílným obsahem účinných látek. Na pohled ani podle vůně obsah THC rozpoznat nejde.

Konopí s obsahem THC nad 1 %

Odrůdy konopí s vyšším obsahem než 1 % THC může legálně pěstovat jen ten, kdo má povolení k nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Toto povolení vydává Inspektorát OPL spadající pod Ministerstvo zdravotnictví.

Často se mluví o tom, že lze legálně a bez povolení pěstovat pět rostlin konopí s vyšším obsahem THC. Není to pravda. Konopí s obsahem THC vyšším než 1 % lze plně legálně pěstovat jen s patřičnou licencí. Pokud byste licenci chtěli získat, musíte si podat žádost.

Česká republika patří v Evropě mezi země s poměrně benevolentním přístupem ke konopí. Přesto za jeho pěstování hrozí postih. Ten může mít různé podoby od napomenutí, přes peněžitý trest až po trest odnětí svobody. Dříve než se rozhodnete konopí pěstovat, zjistěte si, jaké zákony ohledně konopí platí v aktuální době a místě místě, kde byste chtěli tuto činnost provádět.