Nejprodávanější produkty

Náhled do knížky Jak pěstovat INDOOR

Zveřejněno: 2016-08-16 13:14:59
Kategorie: Úryvky z knih

Nemůžete otevřít pdf přílohy? Stáhněte si Adobe reader.

Parametry knížky Jak pěstovat "INDOOR":

 • 374 stran;
 • lepená vazba;
 • formát A5;
 • více než 150 barevných a černobílých fotografií a nákresů;
 • to vše jen za 290,- Kč.

Výběr z knihy

Co je to pH a proč ho sledovat?

Co znamená EC?

Co je to hydroponie?

Co je sodíková výbojka?

Co je halogenidová výbojka?

Co je "úsporná" výbojka CFL?

Co je fotosynteticky aktivní záření?

Jaké zvolit osvětlení?

Jak často zavlažovat?

Co je to pH a proč ho sledovat?

Hodnota pH značí kyselost a tato zkratka pochází z angličtiny – potential of Hydrogen = „potenciál vodíku“. Hodnota pH živného roztoku i pěstebního média výrazně ovlivňuje schopnost rostlin vstřebávat živiny. Pro případy konopí platí, že pH by se měla pohybovat v rozmezí 5,8-6,8. V tomto rozmezí je schopnost vstřebávání všech potřebných živin nejvyrovnanější. U nižší hranice pH lze u rostlin sledovat lepší schopnost vstřebávat fosfor a draslík. Proto je vhodné hodnotu pH snižovat na nižší úroveň ve fázi květu, nežli jakou udržujeme ve fázi růstu.

Ovlivňování pH

Kyselost živného roztoku je obvykle třeba snižovat, protože čistá voda má pH okolo 7. Řada rostlin potřebuje pH nižší. Konopí nejlépe přijímá živiny v rozmezí 5,8-6,8 pH. Pro snižování pH se používá kyselina dusičná ve fázi růstu a kyselina fosforečná ve fázi květu. Také je možné použít kyselinu citronovou, a to po celou dobu pěstebního cyklu. Pokud potřebujete pH z jakéhokoliv důvodu zvýšit, doporučuji použití Hydroxid draselný.

Co znamená EC?

Electric conductivity = elektrická vodivost nám ukazuje koncentraci živin v roztoku. Čím vyšší je hodnota EC, tím více je v roztoku obsaženo živin, elektřinu vodivých látek. Každý grower by měl znát hodnotu EC čisté vody, kterou používá na přípravu živného roztoku. Obvyklá hodnota čisté vody je okolo EC 0,3 mS/cm3, pokud má čistá voda hodnotu EC 0,5 mS/cm3, může již obsahovat množství látek, které negativně ovlivní vaše zahradnické snažení. V takovém případě je vhodné se poohlédnou po nějakém filtračním systému na úpravu vody. Hodnota EC se nesčítá. Pokud tedy chcete, při přípravě živného roztoku, hodnoty EC 1,4 mS/cm3, znamená to, že po přimíchání hnojiv do vody by měla být výsledná hodnota EC právě 1,4 mS/cm3. EC čisté vody se tedy nepřipočítává. Hodnota EC se nejsnadněji měří speciálním měřákem EC.

Co je to hydroponie?

Hydroponie znamená pěstování pouze ve vodě, ve které jsou rozpuštěny živiny. Díky tomuto systému rostou rostliny rychleji, více plodí a jsou méně náchylné k chorobám. Pokud se ptáte, kdo tuto metodu objevil, tak vězte, že je vynálezem tisíce let starým. Používala se už ve starém Egyptě. Od těch dob se mnohé změnilo a dnes je na trhu nespočet hydroponických systémů, od květináčů až po systémy s automatickým zavlažováním. Při hydroponickém pěstování se nepoužívají půdní substráty, ale anorganické inertní materiály, které slouží jako prostor pro kořeny a podpora rostlin. Rostliny prostě musíte nejprve do něčeho zasadit, abyste je pak mohli zalévat… Zkrátka je zapotřebí mít médium, které neobsahuje žádné živiny a dobře jím prostupuje voda. Takovým médiem jsou následující produkty.

Co je sodíková výbojka?

Označení HPS (High Pressure Sodium) – vysokotlaké sodíkové výbojky. Vlnová délka distribuovaného a využitelného světla je nejsilnější v rozmezí 560-850 nm a frekvenci 380-530 THz – tzv. červené/žluté světlo. Tato část světelného spektra je nezbytná pro tvorbu květů. Sodíkové výbojky lze použít i pro fázi růstu a absolvovat s nimi celý pěstební cyklus. Vzhledem k vysokému podílu červeného spektra mohou způsobit dlouživý růst rostlin – stonky jsou tenčí a rostliny rychleji rostou do výšky. Pokud necháte rostliny ve fázi růstu méně než 10 dnů, klidně vám postačí HPS výbojka pro růstovou i květovou fázi.

Sodíkové výbojky s vyšším podílem modrého světla.

Označení Planta Star, Lighting flower, Grolux atd. Tyto výbojky kombinují světelné spektrum obou předchozích typů, je tedy možné je použít pro růst i květ. Prakticky se jedná o sodíkové výbojky, jejichž světelné spektrum je upraveno tak, aby obsahovalo větší podíl modrého světla nutného pro silnou stavbu rostlin. Osobně preferuji použití MH výbojek pro růst a HPS výbojek pro květ. MIX výbojky nedosahují takového množství červeného světla jako sodíkové, ani modrého světla jako MH výbojky. Pokud plánujete fázi růstu delší nežli 10-14 dnů a nechce se vám investovat do dvou typů výbojek, jsou pro vás MIX výbojky skvělou volbou. Jejich použití je vhodné také v případě, že máte nízký pěstební prostor. Pod MIX výbojkami porostou rostliny o něco méně do výšky, nežli pod klasickými HPS.

Sodíková výbojka

Co je halogenidová výbojka?

Tyto výbojky nesou označení MH (z anglického Metal Halide). Vyzařují nejvíce užitečného světla o vlnové délce v rozmezí cca 400-500 nm a frekvenci 500-700 THz. Toto světlo se nazývá modré nebo bílé a je výborné pro růstovou fázi rostlin. MH výbojky nutí rostliny sílit – tvoří se silnější stonky, mohutnější listy a rostliny nerostou tolik do výšky. Halogenidové výbojky nevyzařují světlo, které je potřebné pro tvorbu květu. Jejich fotosyntetická účinnost je relativně vysoká. Zhruba jedna třetina vyzařovaného světla je fotosynteticky aktivní.

Co je "úsporná" výbojka CFL?

Nízkotlaké rtuťové výbojky, které fungují na stejném principu jako kla-sické, lineární zářivky. Skleněná trubice je naplněna argonem a rtuťovými parami. Žhavicí elektrody zajišťují doutnavý výboj – ten ovšem září převážně v neviditelné UV oblasti. Stěny trubice jsou proto pokryty lu-minoforem, který absorbuje UV záření a sám září ve viditelné oblasti. Součástí těchto zářivek je startér a tlumivka, které jsou umístěné v patici. Účinnost CFL se pohybuje v rozmezí 50-100 lm/W.

CFL

Nespornou výhodou CFL je fakt, že vydávají mnohem méně tepla, takže je možné je přiblížit k rostlinám na vzdálenost několika centimetrů. Tato možnost je ale záro-veň nezbytností. Množství emitovaných lumenů je totiž obvykle nižší, nežli u vysokotlakých a MH výbojek. Za výhodu lze považovat je vestavěný startér a tlumivku – ke zprovoznění výbojky vám už stačí jen reflektor a napájecí kabel. V praxi se úsporné výbojky osvědčily především v prostorách, které se hůře odvětrávají (mají problém s vysokou teplotou) a pro osvětlení matečních rostlin a klonů. I úsporné výbojky se vyrábějí ve variantách pro růstovou fázi (Grow), květovou (Bloom) fázi i obě fáze (Dual). Pro potřeby INDOOR pěstitelů je u CFL další důležitý fakt. Zářivky určené pro pěstování rostlin vyzařují 100% fotosynteticky aktivního záření (FAR).

Co je fotosynteticky aktivní záření?

Fotosynteticky aktivní záření/radiace FAR (anglicky PAR – Photo-synthetically Active Radiation) – světlo, které rostliny využívají k fotosyntéze. Zjednodušeně řečeno je to světlo, které rostliny vidí. Pohybuje se ve vlnových délkách 400-700 nm. Intenzita ozáření se uvádí jako FAR na metr čtvereční (W/m2 FAR). Pro výpočet FAR W/m2 potřebujeme znát zářivý tok FAR ve Wattech (W FAR) a množství emitovaných lumenů. S údajem o zářivém toku FAR se sice na většině světelných zdrojů nesetkáte, ale pro pěstování pod umělým osvětlením je velice důležitý.

Fotosynteticky aktivní záření

Jaké zvolit osvětlení?

Přestože nelze vytvořit univerzální vzorec pro výpočet vzdálenosti osvětlení pro dosažení požadované intenzity ozáření pěstební plochy, můžeme vytvořit tabulku orientační, a to s pomocí vzorců ze základní školy.

Znovu připomínám, že následující data nelze považovat za jedno-značná a výpočty nelze aplikovat obecně na každý pěstební prostor.

Výchozí hodnoty:

 • Osvětlovaná plocha 1x1m;
 • výbojka HPS Sunmaster 400W, 55000 lm;
 • světelný tok plyne od výbojky nejintenzivněji v úhlu 120°;
 • svítivost v kandelách cd = 55000 lm/12,57 sr = 4375 cd;
 • α = 60°, β = 30°;
 • podle velikosti úhlů a délky strany a vychází, že h = 0,29 m a c = 0,58 m.

trojúhelník

 1.  Intenzita přímo pod výbojkou E1= 4375 cd : 0,292 = 52021 lx;
 2. intenzita na okraji přibližně o 30% nižší E2 = 36414 lx.
 3. Pro ještě vyšší přesnost musíme oba výsledky ponížit i dalších 30% abychom zohlednili ztráty způsobené únikem světla mimo vymezený úhel a odrazem.
 4. E1 = 36414 lx, E2 = 25490 lx.
 5. Průměrná intenzita je 30952 lx na ploše 1m2, když je výbojka 400W HPS zavěšena 29 cm nad rostlinami, což odpovídá 80 W/m2 FAR.

Intenzita ozáření 80 W/m2 FAR je dostatečně vysoká, což potvrzuje, že 400W HPS výbojka se k osvětlení 1m2 výborně hodí. Pro srovnání je třeba upozornit, že kdyby nebyla zajištěna dostatečná odraznost stěn, mohli bychom intenzitu osvětlení snížit o 50%, místo 30% (bod 3). Místo 80 W/m2 FAR bychom pak dostali pouze 57 W/m2 FAR. Vidíte, že kvalitní reflektor a reflexní fólie mají opravdu velký vliv na využití světla.

Přibližnou dávku FAR v určitých vzdálenostech od konkrétních výbojek najdete uvnitř knihy. Objednejte si ji nyní.

Jak často zavlažovat?

Jednoduchá otázka, na kterou však nelze jednoznačně odpovědět. Již v úvodu této kapitoly bylo řečeno, že zavlažování je velmi citlivá záležitost. Četnost a množství zálivky je výrazně ovlivněno následujícími faktory:

 • Velikost rostlin;
 • velikost pěstební nádoby;
 • teplota v pěstírně;
 • vlhkost vzduchu;
 • parametry pěstebního média (nasákavost).

Rostliny je dobré zalévat pravidelně – ukázalo se, že je lepší zalévat častěji a po menších dávkách. Sami vidíte, že množství faktorů ovlivňujících četnost a množství zálivky je mnoho. O to větší je riziko, že při doporučení konkrétních dávek a četnosti zálivky by došlo k velkému nedorozumění – tedy k tomu, že byste dostali špatnou radu, která by vedla k negativnímu ovlivnění růstu rostlin. Řiďte se tedy raději tím, jak zjistit správnou úroveň vláhy v pěstebním médiu. Tento návod najdete uvnitř knížky.

Sdílej tento obsah