Facebook

Youtube

Instagram

Online kurz
Náhled do knížky Jak pěstovat INDOOR

Náhled do knížky Jak pěstovat INDOOR

- Kategorie: Úryvky z knih Rss feed

Parametry knížky Jak pěstovat konopí indoor 2.0

  • 360 stran;
  • lepená vazba;
  • formát A5;
  • více než 150 barevných a černobílých fotografií a nákresů;
  • to vše jen za 360,- Kč.

Výběr z knihy

Co je to pH a proč ho sledovat?

Co znamená EC?

Co je to hydroponie?

Co je sodíková výbojka?

Co je halogenidová výbojka?

Co je "úsporná" výbojka CFL?

Co je fotosynteticky aktivní záření?

Jaké zvolit osvětlení?

Jak často zavlažovat?

Co je to pH a proč ho sledovat?

Hodnota pH značí kyselost a tato zkratka pochází z angličtiny – potential of Hydrogen = „potenciál vodíku“. Hodnota pH živného roztoku i pěstebního média výrazně ovlivňuje schopnost rostlin vstřebávat živiny. Pro případy konopí platí, že pH by se měla pohybovat v rozmezí 5,8-6,8. V tomto rozmezí je schopnost vstřebávání všech potřebných živin nejvyrovnanější. U nižší hranice pH lze u rostlin sledovat lepší schopnost vstřebávat fosfor a draslík. Proto je vhodné hodnotu pH snižovat na nižší úroveň ve fázi květu, nežli jakou udržujeme ve fázi růstu.

Ovlivňování pH

Kyselost živného roztoku je obvykle třeba snižovat, protože čistá voda má pH okolo 7. Řada rostlin potřebuje pH nižší. Konopí nejlépe přijímá živiny v rozmezí 5,8-6,8 pH. Pro snižování pH se používá kyselina dusičná ve fázi růstu a kyselina fosforečná ve fázi květu. Také je možné použít kyselinu citronovou, a to po celou dobu pěstebního cyklu. Pokud potřebujete pH z jakéhokoliv důvodu zvýšit, doporučuji použití Hydroxid draselný.

Co znamená EC?

Electric conductivity = elektrická vodivost nám ukazuje koncentraci živin v roztoku. Čím vyšší je hodnota EC, tím více je v roztoku obsaženo živin, elektřinu vodivých látek. Každý grower by měl znát hodnotu EC čisté vody, kterou používá na přípravu živného roztoku. Obvyklá hodnota čisté vody je okolo EC 0,3 mS/cm3, pokud má čistá voda hodnotu EC 0,5 mS/cm3, může již obsahovat množství látek, které negativně ovlivní vaše zahradnické snažení. V takovém případě je vhodné se poohlédnou po nějakém filtračním systému na úpravu vody. Hodnota EC se nesčítá. Pokud tedy chcete, při přípravě živného roztoku, hodnoty EC 1,4 mS/cm3, znamená to, že po přimíchání hnojiv do vody by měla být výsledná hodnota EC právě 1,4 mS/cm3. EC čisté vody se tedy nepřipočítává. Hodnota EC se nejsnadněji měří speciálním měřákem EC.

Co je to hydroponie?

Hydroponie znamená pěstování pouze ve vodě, ve které jsou rozpuštěny živiny. Díky tomuto systému rostou rostliny rychleji, více plodí a jsou méně náchylné k chorobám. Pokud se ptáte, kdo tuto metodu objevil, tak vězte, že je vynálezem tisíce let starým. Používala se už ve starém Egyptě. Od těch dob se mnohé změnilo a dnes je na trhu nespočet hydroponických systémů, od květináčů až po systémy s automatickým zavlažováním. Při hydroponickém pěstování se nepoužívají půdní substráty, ale anorganické inertní materiály, které slouží jako prostor pro kořeny a podpora rostlin. Rostliny prostě musíte nejprve do něčeho zasadit, abyste je pak mohli zalévat… Zkrátka je zapotřebí mít médium, které neobsahuje žádné živiny a dobře jím prostupuje voda. Takovým médiem jsou následující produkty.

Co je sodíková výbojka?

Označení HPS (High Pressure Sodium) – vysokotlaké sodíkové výbojky. Vlnová délka distribuovaného a využitelného světla je nejsilnější v rozmezí 560–850 nm a frekvenci 380–530 THz. Tato část světelného spektra
je nezbytná pro tvorbu květů. Sodíkové výbojky lze použít i pro fázi růstu a absolvovat s nimi celý pěstební cyklus, ale rostliny pak mají tenčí stonky i větve a rostou rychleji do výšky. Pokud necháte rostliny ve fázi
růstu méně než deset dnů, klidně vám postačí HPS výbojka pro růstovou i květovou fázi.

Sodíkové výbojky s vyšším podílem modrého světla.

Označení Planta Star, Lighting flower, Grolux atd. Tyto výbojky kombinují světelné spektrum obou předchozích typů, je tedy možné je použít pro růst i květ. Prakticky se jedná o sodíkové výbojky, jejichž světelné spektrum je upraveno tak, aby obsahovalo větší podíl modrého světla nutného pro silnou stavbu rostlin. Osobně preferuji použití MH výbojek pro růst a HPS výbojek pro květ. MIX výbojky nedosahují takového množství červeného světla jako sodíkové, ani modrého světla jako MH výbojky. Pokud plánujete fázi růstu delší nežli 10-14 dnů a nechce se vám investovat do dvou typů výbojek, jsou pro vás MIX výbojky skvělou volbou. Jejich použití je vhodné také v případě, že máte nízký pěstební prostor. Pod MIX výbojkami porostou rostliny o něco méně do výšky, nežli pod klasickými HPS.

Sodíková výbojka

Co je halogenidová výbojka?

Tyto výbojky nesou označení MH (z anglického Metal Halide). Vyzařují nejvíce užitečného světla o vlnové délce v rozmezí cca 400-500 nm a frekvenci 500-700 THz. Toto světlo se nazývá modré nebo bílé a je výborné pro růstovou fázi rostlin. MH výbojky nutí rostliny sílit – tvoří se silnější stonky, mohutnější listy a rostliny nerostou tolik do výšky. Halogenidové výbojky nevyzařují světlo, které je potřebné pro tvorbu květu. Jejich fotosyntetická účinnost je relativně vysoká. Zhruba jedna třetina vyzařovaného světla je fotosynteticky aktivní.

Co je "úsporná" výbojka CFL?

Rovněž nízkotlaké rtuťové výbojky, součástí kterých už je startér a tlumivka. Množství emitovaného světla je obvykle nižší, nežli u HID výbojek a LED modulů. Úsporné výbojky se osvědčily především v prostorách,
kde je problém s vysokou teplotou, velmi malých prostorách nebo pro mikropěstování. Hodí se i pro osvětlení matečních rostlin a klonů. I úsporné výbojky se vyrábějí ve variantách pro růstovou fázi (Grow),
květovou fázi (Bloom) i obě fáze (Dual). Pro potřeby indoor pěstitelů je u CFL další důležitý fakt. Zářivky určené pro pěstování rostlin vyzařují 100 % PAR.

CFL

Co je fotosynteticky aktivní záření?

Pro rostliny je důležité tzv. fotosynteticky aktivní záření (PAR), které se pohybuje v rozmezí 400–700 nm. Toto záření využívají rostliny k fotosyntéze, což je velmi složitý proces. Pro účely běžného pěstitele stačí
vědět, že při fotosyntéze spotřebovávají rostliny CO2, fotosynteticky aktivní záření, kyslík živiny a vodu, aby je přeměnily na kyslík a cukr. Kyslík vypouštějí do ovzduší, zatímco cukr využívají ke svému vlastnímu
životu. To znamená, že čím více cukru si jsou schopny pro sebe vyrobit, tím více mají energie k růstu a tvorbě květů a plodů. Úkolem pěstitele je tedy proces fotosyntézy co nejvíce podporovat.

Fotosynteticky aktivní záření

Jaké zvolit osvětlení?

Na předchozích stránkách jste mohli vidět výsledky měření některých osvětlovacích sestav. Nyní vám ukážu, jaké jsou osvědčené varianty osvětlení nejčastějších velikostí pěstebních ploch při domácím pěstování. Pro velké pěstební plochy komerčních pěstíren je vždy lepší si nechat udělat projekt od odborníka.
Osvětlení pro ≤ 0,5 m2
• 1 x 250W HPS – nízká emise tepla, dostatečná intenzita a nízká
spotřeba elektřiny. Pro tuto plochu doporučuji nasadit hlubokozářivý
reflektor.
• 1 x 250 CFL – ještě méně tepla a oproti 250 HPS ušetříte za
elektřinu, protože po nastartování spotřebuje CFL výbojka zhruba
180–200W. Toto osvětlení je vhodné při pěstování nízkých
rostlin do 50 cm.

Jak často zavlažovat?

Jednoduchá otázka, na kterou však nelze jednoznačně odpovědět. Již v úvodu této kapitoly bylo řečeno, že zavlažování je velmi citlivá záležitost. Četnost a množství zálivky je výrazně ovlivněno následujícími faktory:

  • Velikost rostlin;
  • velikost pěstební nádoby;
  • teplota v pěstírně;
  • vlhkost vzduchu;
  • parametry pěstebního média (nasákavost).

Rostliny je dobré zalévat pravidelně – ukázalo se, že je lepší zalévat častěji a po menších dávkách. Sami vidíte, že množství faktorů ovlivňujících četnost a množství zálivky je mnoho. O to větší je riziko, že při doporučení konkrétních dávek a četnosti zálivky by došlo k velkému nedorozumění – tedy k tomu, že byste dostali špatnou radu, která by vedla k negativnímu ovlivnění růstu rostlin. Řiďte se tedy raději tím, jak zjistit správnou úroveň vláhy v pěstebním médiu. Tento návod najdete uvnitř knížky.

Sdílet tento obsah