Nejprodávanější produkty

Fotosynteticky aktivní záření

Zveřejněno: 2016-08-19 14:27:41
Kategorie: Články

Ke správnému vývoji potřebují rostliny nejen dostatek světla, ale hlavně to správné světelné spektrum. Při INDOOR pěstování se používají různé druhy výbojek a světelných zdrojů, které vyzařují odlišné množství světla, zasahující do několika částí světelného spektra. Světelné spektrum obsahuje tzv. spektrální barvy, které odpovídají různým intervalům (vzdálenostem) vlnových délek.

Lidské oko je schopné vnímat vlnové délky ve vzdálenosti cca od 400 do 800 nm (nanometrů), přičemž nejlépe vnímá v rozsahu 500-650 nm. Pro rostliny je důležité tzv. fotosynteticky aktivní záření (FAR), které se pohybuje v rozmezí 400-700 nm. Rostliny vnímají intenzivněji právě ve vlnových délkách, na které je lidské oko málo citlivé.

Fotosynteticky aktivní záření/radiace FAR (anglicky PAR – Photosynthetically Active Radiation) – světlo, které rostliny využívají k fotosyntéze. Zjednodušeně řečeno je to světlo, které rostliny vidí. Pohybuje se ve vlnových délkách 400-700 nm. Intenzita ozáření se uvádí dvěma způsoby:

  1. Jako intenzita ozáření ve spektrálním pásmu 400-700 nm (W/m2 FAR).
  2. Nebo jako intenzita toku fotonů v pásmu FAR, sdílených molekulám 1 mikromolu aktivních látek (CO2, H2O), které vstupují do procesu asimilace.

Fyzikální jednotkou intenzity toku fotonů je s-1.m-2. Z nepochopitelných důvodů byla ale zavedena jednotka µmol.s-1.m-2, kterou používají i výrobci světelných zdrojů k osvětlování rostlin.

Zdroj: Časopis světlo č. 4/2010, celý článek najdete zde. V článku najdete i rovnice pro přepočet uvedených jednotek.

Z mého pohledu je pro obyčejného smrtelníka nejpřívětivější měřit intenzitu ozáření jako FAR na metr čtvereční (W/m2 FAR). K tomuto účelu jsem použil laboratoře Energetického zkušebního ústavu v Praze, kde disponují zařízením, které je schopné měřit potřebné údaje (AvaSpec 3648). Výsledkem měření je možnost porovnání jednotlivých světelných zdrojů, pěstebních skříní, reflektorů a předřadníků.

Kolik W/m2 FAR rostliny potřebují

Abyste se lépe zorientovali v tom, kolik W/m2 FAR je potřeba právě pro vaše rostliny, mrkněte na následující tabulku. U zde zveřejněných grafů pak snadno poznáte, ve kterých místech a v jaké vzdálenosti získáte tolik W/m2 FAR, kolik potřebujete.

Tabulka FAR

Růst a květ

Už víte, že FAR je rozmezí 400-700 nm vlnových délek. Rostliny jsou ale ještě o něco komplikovanější. Určité vlnové délky jsou potřebné pro vegetativní fázi (fázi růstu), při které se u rostlin tvoří zelená hmota, bez květů. Naopak pro kvetení potřebují rostliny jinou část světelného spektra, tedy jiné vlnové délky. Obecně se dá říct, že pro růst potřebují rostliny modré světlo a pro květ červené. Potřeba rostlin je ovšem velmi specifická a u jednotlivých druhů rostlin se liší. Rajčata prostě potřebují k růstu a kvetení jiné vlnové délky, nežli třeba konopí.

Křivka PHILIPS HPI-T 400W, růstKřivka OSRAM VIALOX, pro květ

Pokud se tedy na věc podíváme prakticky, víme následující:

  1. Philips HPI-T je ověřená výbojka pro růst. Rostliny pod ní tvoří silnější stonky, netáhnou tolik do býšky a mají pevnější a mohutnější listy.
  2. OSRAM VIALOX, je vyzkoušená HPS výbojka, pod kterou bují mohutné květy.

Selským rozumem bychom tedy mohli říct to, co jasně sděluje následující obrázek.

Křivka 3

Jelikož porovnáváme 2 vyzkoušené výbojky, můžeme s velkou jistotou říci, že pro růst konopí je důležité světlo v okolí 425-465 nm. HPI-T má v těchto vlnových délkách slušný výkon. Křivka výbojky VIALOX zde jde také mírně nahoru, a my víme, že pod VIALOX rostliny rostou také. Sice táhnou více do výšky, ale při fázi růstu ji s úspěchem používá mnoho pěstitelů. VIALOX se proto nehodí pro pěstování matečních rostlin a fáze růstu delší, nežli 14 dnů.

Bezpečně můžeme také odhadnout, že vlnové délky 585-600 nm nejsou příliš účinné pro květ. Jinak by pod HPI-T rostliny tvořily velké květy, což se v praxi neděje.

Pro očekávané mohutné kvetení konopí nám tedy zbývají rozmezí 550-580 nm a 600-700 nm (vyčteno z detailnějších grafů).

Jak číst grafy

Při měření jsem se snažil co nejlépe simulovat běžné podmínky při INDOOR pěstování. Měření probíhalo převážně v pěstebních boxech. V konkrétní vzdálenosti pod výbojkou jsem umístil desku s 49 otvory, které byly měřicími body. V každém bodě jsem měřil intenzitu ozáření ve vlnových délkách od 165 do 1100 nanometrů ve Wattech/m2. Z výstupního souboru jsem následně vygeneroval intenzitu ozáření ve vlnových délkách 400-700 nm, tedy W/m2 FAR.

Čtvercové grafy tedy reprezentují osvětlenou plochu. Barvy pak ukazují, jaká hodnota FAR byla naměřena v konkrétních bodech osvětlované plochy.

Sdílej tento obsah